גל אביהוד

– משרד עורכי דין

|  050-3522055  | מושב כוכב מיכאל 112

האמינות והלגיטימציה של בדיקת אלכוהול

הינשוף – טורף לילי, אימתן של חיות לילה. אולם אין הוא בוחל בציד גם במהלך היום. שמו המקצועי: DRAGER ALCOTEST 7110. מופעל תדיר על ידי משטרת ישראל. האמצעי הנפוץ לבדיקת כמות האלכוהול אותה צרך נהג.

התקנות מאפשרות לשוטר לבדוק כל נהג, כראות עיניו, בכל עת. נהג המסרב לבדיקה, לא יהנה בדרך כלל מחזקת החפות. נהפוך הוא. הסירוב יחשב כחיזוק לטענה בדבר נהיגה בשכרות. המבחן מתבסס על מדידה של כמות האלכוהול באוויר אותו נושף הנבדק לפיית המכשיר. הסף שנקבע כמותר בליטר אחד של אוויר נשוף הוא 240 מיקרוגרם אלכוהול. בהמשך קבע פסק דין עוזרי סף של 290 מיקרוגרם בליטר. כך הורחבה למעשה היריעה, על מנת להימנע מספק, וכיום "נהנים" נהגים מחמישים מיקרוגרם נוספים שהנם מחוץ לרף האכיפה.

בכל זאת, עלו לא אחת השגות בדבר מהימנות המדידה של הינשוף. טענת הנגד היא שבדיקה הנעשית באופן מדויק ונצמדת לנוהל, תפיק נתונים מדויקים. בית המשפט נדרש לסוגיה זו, אך קבע שלא הובאו בפניו עדויות משמעותיות אשר בכוחן להוכיח את חוסר הדיוק ואת העדר האמינות של המכשיר. לפיכך נתאפשר המשך השימוש בו על ידי המשטרה, וזו אכן מבצעת בו שימוש נפוץ, תוך שהיא נהנית מיתרונותיו: קלות ופשטות הבדיקה ותוצאות זמינות בזמן קצר. הבדיקה אינה פולשנית מבחינה פיזית, ונהנית מגישה מתירנית של החוק כלפיה.

בנוסף למלינים על חוסר דיוק, יש המביעים גם אי שביעות רצון מחופש הפעולה המוגזם, לדעתם, המתאפשר למשטרה בשימוש בינשוף. קלות זו נתפשת בעיניהם כפוגעת בעקרונות חברתיים, בעיקר בהיבט של כבוד האדם. מולם יש מי שמצדיק את קיומה של מדיניות אכיפה המגינה על המשתמשים בדרך ומסייעת למגר עבריינות מסוכנת על הכבישים. לשיטתם אין שוני בין בדיקות אקראיות של נהיגה בשכרות לבין הצבה אקראית של מחסומים לשם בדיקות התרשמות ובדיקות ניירת, אף כשאין סימנים מעידים לביצוע עבירה.

אופציה אחרת לבדיקת כמות האלכוהול שנצרך על ידי נהג היא בדיקת דם. בשל היותה פולשנית, לא מתאפשר לבצעה באותה תדירות של בדיקת הנשיפה. בדיקת הדם אפשרית בכל מקרה בו מעורב הנהג הנבדק בתאונת דרכים, או כאשר יכול השוטר להצביע על ראיות המציגות חשד סביר לנהיגה בשכרות. הסף המותר הוא עד 50 מיליגרם של אלכוהול בכל מאה מיליליטר דם.

בדיקה זו נחשבת מדויקת ביותר ואין חולק על מהימנותה. אולם, כאמור, לא ניתן לבצעה כשגרה, או בהעדר ראיות משמעותיות. לאור העובדה שהחוק קובע כי רק רופא רשאי לקיימה, ברור כי אין אפשרות לבצעה באופן מיידי, והיא כרוכה במינהלות של ניוד הרופא למקום הבדיקה, ושל העברת הדם למעבדה. מכשלה נוספת היא בנוהל המדוקדק המתייחס ללקיחת דגימת הדם, להעברה שלה ולביצוע הבדיקה במעבדה. כל מהלך שיחרוג מהנוהל, יאפשר קעקוע של תוצאה חיובית המעידה על נהיגה בשכרות.

בכל מקרה של נהיגה בשכרות, מומלץ להתייעץ עם משרדנו. זיהוי כשלים בהליך הבדיקה יכול לפסול את ממצאיה. מעבר לאפשרות להמנע מעונש או לצמצמו, קיים פה עניין עקרוני של אשמה על סמך בדיקה בתנאים שאינם אופטימליים, דהיינו – על פי בדיקה שאמינותה מוטלת בספק.

דילוג לתוכן