גל אביהוד

– משרד עורכי דין

|  050-3522055  | מושב כוכב מיכאל 112

עו"ד תאונות עבודה ומניעת פיצוי

תאונות עבודה והתנהלות חברות הביטוח

הניסיון מלמד כי במקרים רבים חברות ביטוח, ואף הביטוח הלאומי, אינם ממהרים לפצות נפגעי תאונות עבודה כמחויב על פי החוק. גופים אלה יערימו לא אחת קשיים רבים במסלול התביעה של הנפגע. אם המטרה הטהורה הייתה רק לוודא את אמינות טענת הנפגע – ניחא. אלא שבאופן מובהק ניכר כי חברת הביטוח מחפשת לא אחת פרצות פרוצדוראליות, אשר תפטורנה אותן מחובת הפיצוי לתובע, גם במקרים שעל פניהם קיימת עילה מוצדקת. התנהלות דורסנית של החברות לא  מותירות מנוס למבוטחים רבים, מלפנות לייצוג של עורכי דין תאונות עבודה. כשהאלטרנטיבות תהיינה מלחמה אבודה של אזרח קטן מול מערכת גדולה, או פשוט לוותר מראש…

תאונת עבודה הינה כל פגיעה באדם הכרוכה בעבודתו או במקום עבודתו. כך – פגיעה בדרך למקום העבודה או בדרך חזרה ממנה, או בכל תנועה המבוצעת לצורך עבודה, תיחשב תאונת עבודה. בוודאי שכל פגיעה במקום העבודה, או במהלך פעילות מקצועית כמו הדרכה או השתלמות, אף אם יתקיימו מחוץ למקום העבודה, ואף פעילות חברתית מטעם מקום העבודה. הפגיעה אינה חייבת להיות אלמנט טראומטי. גם נזק מצטבר בשל תנאי התפקיד או מקום העבודה, יוכרו, ולפיכך גם מחלת מקצוע מוגדרת תאונת עבודה.

עו"ד תאונות עבודה – ייצוג והרתעה

בנסיונות להתחמק מחובת הפיצוי, אפשר שינסו המבטחים למצוא סדקים ולערער את מובהקות הקשר בין הפגיעה לבין עבודתו של אדם. כאן מקומו של עורך הדין, הבקיא בעניין תאונות העבודה, לעמוד חוצץ מול נסיונות כאלה. הנסיונות, אגב, הם לא רק ברמה המשפטית. לעיתים ינסו להגיע להסדר מול מבוטח, או אף להתנער מדרישותיו לחלוטין, באמתלות שלא יעמדו בכל מבחן משפטי.

כמובן שאם מצוי כבר בתמונה עו"ד תאונות עבודה, קטן משמעותית הסיכוי שהמוסד המבטח ינסה להתחמק על ידי טיעונים שאין בהם אלא רמייה ונוכלות. ורצון לחסוך כסף תוך ניצול אי ידיעה של אדם תמים. זאת מעבר לתפקידו המקצועי – קיעקוע הטענות בדבר אי העמידה בהגדרה של תאונת עבודה, או תקלת פרוצדורה המאפשרת לחברת הביטוח לחמוק מחובת פיצוי הנפגע.

יעדי התביעות

פגיעות במקום העבודה נחלקות למספר נושאי אחריות, ולפיכך ישנם שלושה יעדים שונים העשויים להוות יעד לתביעה. ראשית – חובתו של מעסיק לוודא סביבת עבודה בטוחה. זאת בהיבט של מניעת מפגעי בטיחות, כמו גם באחריות לבנייה ולחיזוק של מודעות. על ידי הדרכות, תרגולים, השתלמויות וכו'. עובד שנפגע, ופגיעתו כרוכה באי עמידת המעסיק בחבות זו, הופכת אותו ליעד אפשרי לתביעה. או את חברת הביטוח, במקרה שחבות מעסיק זו מכוסה בפוליסה ביטוחית.

ללא קשר לאחריות המעסיק, על הביטוח הלאומי לפצות כל נפגע תאונת עבודה, בגין אובדן הכנסה והוצאות הכרוכות בפגיעה. הן בפועל והן בהיבט עתידי. גורם שלישי שעשוי להיות יעד לתביעה הן חברות הביטוח, בכפוף לפוליסות נקודתיות, שייתכן שעונות על מקרה הפגיעה.

האדם מן השורה, שייתכן שאינו בקיא בעניין, יתקשה לבנות את התביעה, בשל הקושי להבחין מיהו היעד הרלבנטי לכל מקרה ומקרה. לעיתים לא ידע כי ניתן לתבוע שני גורמים במקביל, ובמקרים מסוימים אף לזכות בפיצויים מיותר מגורם אחד, בגין אותו מקרה.

ההמלצה הגורפת היא, אם כן, לפנות בכל עניין של תאונת עבודה לעורך דין המתמחה בנושא.

דילוג לתוכן