גל אביהוד

– משרד עורכי דין

|  050-3522055  | מושב כוכב מיכאל 112

פסילה מנהלית של רשיון נהיגה

פקודת התעבורה מאפשרת לקצין משטרה לבצע פסילה מנהלית של רשיון נהיגה של נהג שעבר עבירה. דהיינו – פסילה המבוצעת באופן אוטומטי, על ידי נציג רשות ציבורית, עוד בטרם התקיים הליך משפטי ונתקבלה פסיקת בית המשפט בעניין.

מדובר במקרים של עבירות חמורות המהוות סכנה משמעותית למשתמשים בדרך. קצין המשטרה יכול לפסול את הרישיון באופן אוטומטי, כאמור, לתקופה של שלושים יום. במקרה שהנהג עובר העבירה מעורב בתאונת דרכים – יוארך זמן הפסילה אף לשישים יום. ואם חלילה תוצאת התאונה היא קטלנית – אזי תהיה הפסילה לתשעים יום.

המטרה של הליך זה היא לעצור מיידית רצף של מסוכנות אצל נהג אשר התנהלותו מעידה כי הוא עלול להיות עבריין תעבורה מועד ומסוכן. לפני ביצוע פסילת רשיון הנהיגה, חייב הקצין לבצע שימוע לנהג. זאת תוך ארבעה ימים מזמן ביצוע העבירה. היה וזומן הנהג לשימוע אך בחר שלא להגיע – ניתן לאשר את הפסילה בהעדרו ומבלי לשמוע את טענותיו.

קצין המשטרה המשתמש בזכות זו שניתנה לו, מחויב לנמק באופן ענייני את ההחלטה לפסול את רשיון הנהיגה של עובר העבירה. עצם מעבר העבירה כשלעצמו אינו עילה מספקת, והנימוק חייב להראות מסוכנות שחשוב למנוע. ניתן להראות מסוכנות זו באופן ביצוע העבירה – כאשר הפעולה היא קיצונית, בלתי סבירה, וטומנת סכנה משמעותית. או, לחילופין, להראות מגמה של עבריינות של הנהג, אשר בה טמונה הסכנה, נוכח עברו ועבירות תעבורה שביצע בעבר. מספר העבירות, הרצף שלהן או חומרתן. או, כמובן, שילוב של מסוכנות העבירה הנוכחית עם עבר בעייתי.

נהג שרשיונו נפסל בהליך זה, ולדעתו נעשה לו עוול, כדאי שיתייעץ עם עורך דין תעבורה. העוול עשוי להיות בחריגה מהנוהל בעת הליך הפסילה, או בהעדר עילה מספקת לפסילה מנהלית. עו"ד גל אביהוד, לאור נסיונה הרב בתחום התעבורה, הן כתובעת מטעם המשטרה, והן כמייצגת אזרחים רבים, תדע לשקלל את הנתונים ולתת ייעוץ מיטבי, כמו גם לייצג את הלקוח באופן מקצועי ומיומן.

דילוג לתוכן