גל אביהוד

– משרד עורכי דין

|  050-3522055  | מושב כוכב מיכאל 112

מכון הארבעה

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) וועדת ערר

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ידוע גם בשם "מכון הארבעה". סמכויותיו הינן לעניין כשירות רפואית לנהיגה לדרגות רישיון שונות, סמכויות בעניין פסיכולוגיה תעבורתית, וכן השבחת נהיגתם של נכים באמצעות אביזרי נהיגה שונים. המכון פועל מתוקף צו שר הבריאות ופקודת התעבורה התשכ"א-1961.

המכון הרפואי, או מכון הארבעה, מקבל מידע מגופים שונים כגון משטרת ישראל, בית המשפט, רשות הרישוי, מוסדות רפואיים, צה"ל ועוד, אך אינו מטפל בפניות אנונימיות. הוא למעשה הגורם הממליץ למשרד הרישוי בעניין החלטתו לגבי כשירותו של נהג זה או אחר, ומשרד הרישוי הינו הרשות המבצעת את המלצת המכון, כאשר בפועל רק לרשות הרישוי הסמכות בעניין פסילת רשיון הנהיגה.

מומלץ מאד שלא להתנהל אל מול מכון הארבעה ללא קבלת ייעוץ משפטי והכוונה הולמת, כמו גם ליווי משפטי צמוד. יודגש, כי על החלטות המכון ניתן לערער תוך 30 ימים מיום שהודע לנהג על ידי רשות הרישוי אודות המלצה שנתן המכון. ערעור כזה נדון בפני הרכב של שלושה מומחים בתחום הרלוונטי על פי המקרה.

יש לשים לב כי כתב הערעור צריך שיהא ערוך כראוי ומנומק לאחר בחינת כל החומר הרפואי. לועדת הערר מומלץ איפוא להגיע מיוצגים בידי עורך דין מיומן ומנוסה בתחום, אשר ידע לסתור את החלטת המכון הרפואי על רבדיה, ובכך להביא להצלחה בערעור.

היה ונקלעתם לסיטואציה בה אתם נדרשים להעביר מידע למכון הארבעה, או שמא להיבדק על ידו לצורך תעבורתי כלשהו, חשוב שתפנו קודם כל לקבלת יעוץ משפטי! יעוץ כזה הוא חיוני, והוא יכול לשנות באופן משמעותי את פני הדברים. יש לבחון היטב את האופציות ולבחור באנשי מקצוע איכותיים ומיומנים אשר מסוגלים להציג נסיון ורקע של הצלחות.

לפיכך, אם נקראתם לבדיקה או אם ברצונכם לערער על החלטה כלשהי של המכון הרפואי, אנו הכתובת! זאת לאור ההצלחות המוכחות שלנו בהתנהלות מול המכון ובועדות ערר, כמו גם בזכות הליווי האישי של צוות המשרד.

לקריאה על ענייני תעבורה נוספים:

נהיגה במהירות מופרזת
נהיגה בשכרות
נהיגה בפסילה
מכון הארבעה
דילוג לתוכן