גל אביהוד

– משרד עורכי דין

|  050-3522055  | מושב כוכב מיכאל 112

תאונה בדרך לעבודה – מהן זכויותיך

על פי רוב תרחיש כזה נחשב תאונת עבודה, אך לא בהכרח. חשוב שכל עובד, שכיר או עצמאי, יכיר את אפשרויותיו הביטוחיות במקרה שנפגע בתאונה שהתרחשה בעת שהיה בדרכו אל מקום העבודה או בחזרה ממנה.

לפי חוק הביטוח הלאומי תאונת דרכים נחשבת תאונת עבודה במצבים הבאים:

  • המבוטח היה בדרך מביתו (או כפי שהביטוח הלאומי מקפיד לדקדק ולפרט "מהמקום שהוא לן בו") אל העבודה, או מהעבודה אל מעונו.
  • המבוטח היה בדרך ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.
  • המבוטח השכיר היה בדרך להפסקה מהעבודה (שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על שלוש שעות) במקום שבו נוהגים העובד וחבריו לעבודה לסעוד בזמן ההפסקה. וכמובן, כשהעובד היה בדרך חזרה מהמקום בו התקיימה ההפסקה, חזרה אל מקום העבודה.
  • המבוטח השכיר הוא חבר ועד העובדים של מקום העבודה שלו, ובזמן מילוי תפקידו היה בדרך למלא את התפקיד, או בחזרה למקום העבודה לאחר מילוי תפקידו זו.
  • המבוטח השכיר הוא חבר ועד מושב עובדים ובזמן מילוי תפקידו זה היה בדרך למלא את התפקיד או בדרכו חזרה.
  • המבוטח השכיר היה בדרכו מהעבודה או ממעונו, אל מקום שבו התקיימה בחינה שבה הוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה.
  • המבוטח השכיר היה בדרכו ממקום הבחינה אל מקום העבודה שלו או אל מעונו.

מקרים שבהם התאונה לא נחשבת תאונת עבודה

התאונה לא נחשבת כתאונת עבודה במקרים שבהם המבוטח היה בדרכו לעבודה אבל הפסיק את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש, או סטה סטייה של ממש מהדרך, לא על מנת למלא את החובות שלו כלפי המעסיק (או אם מדובר במבוטח עצמאי, הסטייה לא נעשתה לשם העיסוק במשלח היד שלו).
עם זאת, יש סטיות מהדרך שכן נחשבות תאונת עבודה אם חס וחלילה התרחשה תאונה בדרך אל או מהעבודה:
  • כאשר הסטייה מהדרך נגרמה כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שבו מתפלל העובד.
  • כאשר הסטייה נגרמה כדי ללוות את הילד לגן או למעון הילדים, או אל מקום אחר אשר אושר בתקנות של הביטוח הלאומי, וכן על מנת להחזיר משם את הילד.

מהו הדין במקרה של נהיגה ברשלנות?

אם התאונה אירעה בזמן שהמבוטח נהג ברשלנות, לא ציית לחוק או להוראות של המעסיק בעניין העבודה שלו – התאונה לא תיחשב תאונת עבודה.
התאונה כן תוכר כתאונת עבודה אם המבוטח נפטר כתוצאה מתאונה זו שבה נמצא שנהג ברשלנות, או הפך נכה ולא יכול לעבוד לפחות במשך 10 ימים, ולולא היה נוהג ברשלנות, תאונה זו הייתה נחשבת לתאונת עבודה.

המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה

העובדים שניתן ואף מומלץ לבטח בביטוח נפגעי עבודה הם: עובדים שכירים, עצמאיים, אנשים בהכשרה מקצועית, אנשים במסגרת שיקום מקצועי, אנשים שנבחנים לפי חוק החניכות או חוק שירות התעסוקה ועוד.

דילוג לתוכן